Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences Journal Papers

Issue: Vol 11, Issue 4, 2009

M. MASOUDI, S.A. ABTAHI , S.H. BADIEE NAMAGHI , M. KOMPANI AND A.M. SAMENI
N. SHABANI, D.M. MAHAJAN, V. R. GUNALE AND M.H. SAYADI
JAIYASHI GUPTA, JOSE MATHEWS, SANJEEV KUMAR SHUKLA, SOMESH MEHRA, MANISH MEHRA, ASH WAN! SHARMA AND DEEPAK SHARMA
S. SATISH, D.C. MOHANA, M.P. RAGHAVENDRA, SHAFEER BABU AND K.A. RAVEESHA
P. K. SATHEESIIKUMAR, V. MURUGlAYI AND ADITYA K. GUPTA
G. JOY PADMA DINESH, S. POORNIMA, M. VIMALA DEVI AND S.K. SUNDAR
SURJO PRABHA PAUL SEEBA MANOJ, VASUDHA NAGRAJ, SUOHA DEVRAJ. AND M. RAMYA
S. RAMALINGAM, T. PRABHU K. MANI MARAN, S. MURUGAN AND S.M. NAGARAJAN
L. PRASANTHI, P. SUDHAKAR, SREELATHA, K. REKHA RANI, P. LATHA, I. RAJESWARI AND RAJA REDDY
P. SELVAMALEESWARAN N, N. PERIYASAMY M.SURESHKUMAR E.G. WESELY AND M. RAJSEKARA PANDIAN
P. MADHANRAJ, J. JUWANITHA JOEL, G. SENTHILKUMAR, M. PRABAKARAN, M. ANANTHI AND A. PANNEERSELVAM
SONIL NANDA, G. SUDEEP KUMAR, SOHINI MUKHERJEE, R. SREEJITH, SRINWANTI BHATTACHARYA, SWARNA SHANKAR, R. VIDHYA AND S.S.N. SOMASUNDARAM
A. SRINIVAS REDDY, T. BIKSHAPATHI, M. ESTARI AND M. KRISHNA REDDY
SUDARSHINI RAO, SHAHEENA BANU AND B. HARISH RAO
ARUN SASI, MANTHIRI KANI S. JAGADEESH G. C. RAVINDER SINGH & RAVI KUMAR M.
S.L. DEORE, S.S.KHADABADI, K.P. CHITTAM, B.A. BAVISKAR N.D. MATKE, A.R. TODKAR, M.S. KUBADE AND K.V. MOON
EBRAHIM GHOLAMLIPOUR ALAMDARI AND S.S. DEOKULE
SURJO PRABHA PAUL AND SEEBA MANOJ
C.S. SENTHILKUMAR, M. SURESHKUMAR, E.G. WESLEY AND M. RAJASEKARA PANDIAN
Journal Issues
Vol, 25, Issue, 4, 2024
Vol, 25, Issue, 3, 2023
Vol, 25, Issue, 2, 2023
Vol, 25, Issue, 1, 2023
Vol. 24, Issue 4, 2022
Vol 24, Issue 3, 2022
Vol 24, Issue 2, 2022
Vol 24, Issue 1, 2022
Vol 23, Issue 4, 2021
Vol 23, Issue 3, 2021
Vol 23, Issue 2, 2021
Vol 23, Issue 1, 2021
Vol 22, Issue 4, 2020
Vol 22, Issue 3, 2020
Vol 22, Issue 2, 2020
Vol 22, Issue 1, 2020
Vol 21, Issue 4, 2019
Vol 21, Nov. Suppl. Issue, 2019
Vol 24, Issue 1: 2022
Vol 21, Issue 3, 2019
Vol 21, Issue 2, 2019
Vol 21, Issue 1, 2019
Vol 20, Dec. Suppl. No.2, 2018
Vol 20, Issue 4, 2018
Vol 20, Dec. Suppl. Issue, 2018
Vol 20, Oct Suppl. Issue, 2018
Vol 20, Issue 3, 2018
Vol 20, Issue 2, 2018
Vol 20, Issue 1, 2018
Vol 20, Feb. Suppl. Issue, 2018
Vol 19, Issue 4, 2017
Vol 19, Nov. Suppl, Issue 2017
Vol 19, Issue 3, 2017
Vol 19, Issue 2, 2017
Vol 19, Issue 1, 2017
Vol 18, Issue 4, 2016
Vol 18, Issue 3, 2016
Vol 18, Issue 2, 2016
Vol 18, Issue 1, 2016
Vol 17, Issue 4, 2015
Vol 17, Issue 3, 2015
Vol. 17 Special Issue 2015
Vol 17, Issue 2, 2015
Vol 17, Issue 1, 2015
Vol 16, Issue 4, 2014
Vol 16, Issue 3, 2014
Vol 16, Issue 2, 2014
Vol 16, Issue 1, 2014
Vol 15, Issue 4, 2013
Vol 15, Issue 3, 2013
Vol 15, Issue 2, 2013
Vol 15 Issue 1, 2013
Vol 14, Issue 4, 2012
Vol 14, Issue 3, 2012
Vol 14, Issue 2, 2012
Vol.14, Issue 1, 2012
Vol.13, Issue 4, 2011
Vol.13, Issue 3, 2011
Vol.13, Issue 2, 2011
Vol.13, Issue 1, 2011
Vol.12, Issue 4, 2010
Vol.12, Issue 3, 2010
Vol.12, Issue 2, 2010
Vol.12, Issue 1, 2010
Vol 11, Issue 4, 2009
Vol 11, Issue 3, 2009
Vol 11, Issue 2, 2009
Vol 11, Issue 1, 2009
Vol 10, Issue 4, 2008
Vol 10, Issue 3, 2008
Vol 10, Issue 3, 2008
Vol 10, Issue 2, 2008
Vol 10, Issue 1, 2008
Vol 9, Issue 4, 2007
Vol 9, Issue 3, 2007
Vol 9, Issue 2, 2007
Vol 9, Issue 1, 2007
Vol 8, Issue 4, 2006
Vol 8, Issue 3, 2006
Vol 08, Issue 2, 2006
Vol 08, Issue 1, 2006
Vol 7 Issue 4, 2005
Vol 07, Issue 3, 2005
Vol 07, Issue 2, 2005
Vol 6 Issue 4, 2004
Vol 6 Issue 3, 2004
Vol 6 Issue 2, 2004
Vol 6 Issue 1, 2004
Vol 5 Issue 3, 2003
Vol 5 Issue 2, 2003
Vol 04, Issue 4, 2002
Vol 04, Issue 1, 2002
Vol 3 Issue 1-2, 2001
Vol 1 Issue 1-2, 2000
Vol 1 Issue 3-4, 1999
Vol 1 Issue 1-2, 1999
Looking for Past Issues? Click here to get them!!