Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences Journal Papers

Issue: Vol 9, Issue 3, 2007

ESMAEIL YASARI, A. M. PATWARDHAN, V. S. GFIOLE, GHASEMI CHAPI, OMID AND ASGHARZADEH, AHMAD
D.R. ASHA, N. RAJASHEKAR AND SHOBHA JAGANNATH
SHARATH T. POOJARY, VINAYA MAIITRE AND BEI-INAZ B. PATEL
N. RAJYA LAKSHMI, M. MOHAMMED RAFI, K. V. BHASKARA RAO AND P. B. B. N. CHARYULU
K. SHAILAJ A AND MARY ESTHER CYNTHIA JOHNSON
K. GOPAL, V. GOPI, S.K. AHAMMED, V. K. BARANWAL, B. GOVINDARAJULU AND Y. SREENIVASULU
B.V. B. REDDY, Y.S. AHLAWAT AND ANUPAM VARMA
A.G. DEVIPRASAD AND H. N. PUSHPA
G. L. BHOOSREDDY, B. J. WADI IER, AND NIRALI PATEL
S. RENGANAYAGI, C. PADIVIALATH A , A. RANI1TH SINGH AND M. SASISHEKHAR
AVERINENI RAVI KUMAR, K.M. SUBBU RATI-IINAM AND G. PRABAKAR
D.H. TAMBEKAR, U.A. BIDWAI, R.N. MANTRI, Y. S. BANGINWAR AND N. S. BAJIPALE
TH. PREMILA DEVI, I. SHAKUNTALA, GITANJALI DEVP,NONGLAIT L.B. SINGHA, A. PATTANAYAK AND H. RAHAMAN
M.N. ANWAR, JARIPA BEGUM, SHOMA DUTTA S. KHAN, MD.YUSUF AND J.U. CHOUDHURY
K.V. CHETHAN KUMAR, K.R. CHANDRASHEKHAR AND A.N. BALAKRISHNA
A. K. KHAN, A.ZARINA LANJEKAR, A. M. SHAIKH AND N.T. ANSARI
V. GURUCHANDRAN , M. VA RADARAJ NN, S. M. NAGARAJAN*, V. GURUCHANDRAN , M. VA RADARAJ NN, S. M. NAGARAJAN, C. SUDHA, R.VIDHYA, R. SARANYA, H.N. AYSHA FARVIN, G. RAJESWARI AND S. SURYA
R. MUTHUVELAYUDHAM, B. BARATHIRAJA, R. KAVIMOZHI, R. EYALARASAN AND T. VIRUTHAGIRI
SANJEEV KR. SRIVASTAVA G. C.PANDEY, RC.MAHANTA AND KRISHNA GOPAL
M. RAMYA, ANUSHA BHASKAR, R.I. MONICA ANITA, V.G. VIDHYA, M. RAJADURAI
SUDHA KARADKHEDKAR VAN DANA DUDHAMAL AND U.S. ZINGADE
ARAVINDAN RAJENDRAN, ASHOK BALAJI SUNDARAMURTHY AND VIRUTHAGIRI THANGAVELU
A. JAYAPRAKASH, A. MARY VIOLET CHRISTY, T.SHANKAR AND M. JAWAHAR
S.SIVA SUBRAMANIAN, L. LOUIS, V. JESUDASS, S. MANICKAM, S. SEENI AND S. HARIKRISHNAN
S. RENGANAYAGI, C. PA DMA LATHA, A. RANJITH SINGH AND M. SASISHEKHAR
P.S. SYED SHABLIDEEN, R. VENCKATESH, S. MADHAVAKRISHNAN K.K. ADIRVELU AND S.PATTABHI
K,R,T. ASHA AND VIDIIYA RAMASWAMY
D.H. TAMBEKAR, B.S. ICHANTE, M.V. KHODAKE, V.J. KATFIOLE AND V.P. SHENDOKAR
Journal Issues
Vol, 25, Issue, 4, 2024
Vol, 25, Issue, 3, 2023
Vol, 25, Issue, 2, 2023
Vol, 25, Issue, 1, 2023
Vol. 24, Issue 4, 2022
Vol 24, Issue 3, 2022
Vol 24, Issue 2, 2022
Vol 24, Issue 1, 2022
Vol 23, Issue 4, 2021
Vol 23, Issue 3, 2021
Vol 23, Issue 2, 2021
Vol 23, Issue 1, 2021
Vol 22, Issue 4, 2020
Vol 22, Issue 3, 2020
Vol 22, Issue 2, 2020
Vol 22, Issue 1, 2020
Vol 21, Issue 4, 2019
Vol 21, Nov. Suppl. Issue, 2019
Vol 24, Issue 1: 2022
Vol 21, Issue 3, 2019
Vol 21, Issue 2, 2019
Vol 21, Issue 1, 2019
Vol 20, Dec. Suppl. No.2, 2018
Vol 20, Issue 4, 2018
Vol 20, Dec. Suppl. Issue, 2018
Vol 20, Oct Suppl. Issue, 2018
Vol 20, Issue 3, 2018
Vol 20, Issue 2, 2018
Vol 20, Issue 1, 2018
Vol 20, Feb. Suppl. Issue, 2018
Vol 19, Issue 4, 2017
Vol 19, Nov. Suppl, Issue 2017
Vol 19, Issue 3, 2017
Vol 19, Issue 2, 2017
Vol 19, Issue 1, 2017
Vol 18, Issue 4, 2016
Vol 18, Issue 3, 2016
Vol 18, Issue 2, 2016
Vol 18, Issue 1, 2016
Vol 17, Issue 4, 2015
Vol 17, Issue 3, 2015
Vol. 17 Special Issue 2015
Vol 17, Issue 2, 2015
Vol 17, Issue 1, 2015
Vol 16, Issue 4, 2014
Vol 16, Issue 3, 2014
Vol 16, Issue 2, 2014
Vol 16, Issue 1, 2014
Vol 15, Issue 4, 2013
Vol 15, Issue 3, 2013
Vol 15, Issue 2, 2013
Vol 15 Issue 1, 2013
Vol 14, Issue 4, 2012
Vol 14, Issue 3, 2012
Vol 14, Issue 2, 2012
Vol.14, Issue 1, 2012
Vol.13, Issue 4, 2011
Vol.13, Issue 3, 2011
Vol.13, Issue 2, 2011
Vol.13, Issue 1, 2011
Vol.12, Issue 4, 2010
Vol.12, Issue 3, 2010
Vol.12, Issue 2, 2010
Vol.12, Issue 1, 2010
Vol 11, Issue 4, 2009
Vol 11, Issue 3, 2009
Vol 11, Issue 2, 2009
Vol 11, Issue 1, 2009
Vol 10, Issue 4, 2008
Vol 10, Issue 3, 2008
Vol 10, Issue 3, 2008
Vol 10, Issue 2, 2008
Vol 10, Issue 1, 2008
Vol 9, Issue 4, 2007
Vol 9, Issue 3, 2007
Vol 9, Issue 2, 2007
Vol 9, Issue 1, 2007
Vol 8, Issue 4, 2006
Vol 8, Issue 3, 2006
Vol 08, Issue 2, 2006
Vol 08, Issue 1, 2006
Vol 7 Issue 4, 2005
Vol 07, Issue 3, 2005
Vol 07, Issue 2, 2005
Vol 6 Issue 4, 2004
Vol 6 Issue 3, 2004
Vol 6 Issue 2, 2004
Vol 6 Issue 1, 2004
Vol 5 Issue 3, 2003
Vol 5 Issue 2, 2003
Vol 04, Issue 4, 2002
Vol 04, Issue 1, 2002
Vol 3 Issue 1-2, 2001
Vol 1 Issue 1-2, 2000
Vol 1 Issue 3-4, 1999
Vol 1 Issue 1-2, 1999
Looking for Past Issues? Click here to get them!!