Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences Journal Papers

Issue: Vol 16, Issue 2, 2014

YASSER GABER, MAGDY ALI AMIN AND RAJNI HATTI-KAUL
A.E. EKRAM, M.P.E. SHAEKH, I. SARKER, S. ZAMAN, Z. FERDOUSI, S.M. SHAHIK, M.S. ISLAM, M.S. NOORE AND A.S.M.H.K. CHOWDHURY
A. KARUNYA, SWETHA SUNKAR, S. ANURADHA JABASINGH AND C. VALLI NACHIYAR
A. ARUNA, S.KARTHICK RAJA NAMASIVAYAM AND P. SARATH CHANDU
M. ARPUTHA BIBIANA, S.M. SATHAK SAMEER, P. MANIGANDAN, K. ANUSHA, M. CHANDRAN AND SEKARBABU HARIRAM
A.NIRMALA, G. MANIMEKALAI, P. VASANTHI, A. JAGAJOTHI AND V.K. EVANJELENE
KHAGANDRA MANI MEDURI, S. SIVA RAMA KRISHANAN, K. RAGHU PRAKASH AND S. NAGA LAKSHMI
RAVICHARAN AMEDAA, JANAKIPRIYA SANNASIB, PRATHIMA NAMBURIC, ANURAG CHATURVEDIC, SREEDHAR MULINTIC, SUNIL C. KULKARNID, KRISHNA M.R. BHAGAVATULAE AND MANORAMA KANURIC
ASHWIN KANNAN, SUBRAMANIAN RAMALINGAM AND PENNATHUR GAUTAM
N. PRATIMA, ANURAG CHATURVEDI, K. MANORAMA, M.R. KRISHNA BHAGHAVATHU AND M. SREEDHAR
ZOYA JAVED, SHAILENDRA KUMAR SHRIVASTVA AND GYAN DATTA TRIPATHI
SHOBHA SHOUCHE, PRAVEESH BHATI, ZEEMI NEMA AND SUDHIR KUMAR JAIN
D. VENKATESWARLU, M. ANJAN KUMAR, G.V.R. PRASADA RAJU AND D.S.V. PRASAD
NEETHU KAMARUDHEEN, CHRISTY GEORGE, ISHANI BOSE, MYTHILI SATHIAVELU AND A. SATHIAVELU
Journal Issues
Vol. 26, Issue, 1, 2024
Vol, 25, Issue, 4, 2023
Vol, 25, Issue, 3, 2023
Vol, 25, Issue, 2, 2023
Vol, 25, Issue, 1, 2023
Vol. 24, Issue 4, 2022
Vol 24, Issue 3, 2022
Vol 24, Issue 2, 2022
Vol 24, Issue 1, 2022
Vol 23, Issue 4, 2021
Vol 23, Issue 3, 2021
Vol 23, Issue 2, 2021
Vol 23, Issue 1, 2021
Vol 22, Issue 4, 2020
Vol 22, Issue 3, 2020
Vol 22, Issue 2, 2020
Vol 22, Issue 1, 2020
Vol 21, Issue 4, 2019
Vol 21, Nov. Suppl. Issue, 2019
Vol 21, Issue 3, 2019
Vol 21, Issue 2, 2019
Vol 21, Issue 1, 2019
Vol 20, Dec. Suppl. No.2, 2018
Vol 20, Issue 4, 2018
Vol 20, Dec. Suppl. Issue, 2018
Vol 20, Oct Suppl. Issue, 2018
Vol 20, Issue 3, 2018
Vol 20, Issue 2, 2018
Vol 20, Issue 1, 2018
Vol 20, Feb. Suppl. Issue, 2018
Vol 19, Issue 4, 2017
Vol 19, Nov. Suppl, Issue 2017
Vol 19, Issue 3, 2017
Vol 19, Issue 2, 2017
Vol 19, Issue 1, 2017
Vol 18, Issue 4, 2016
Vol 18, Issue 3, 2016
Vol 18, Issue 2, 2016
Vol 18, Issue 1, 2016
Vol 17, Issue 4, 2015
Vol 17, Issue 3, 2015
Vol. 17 Special Issue 2015
Vol 17, Issue 2, 2015
Vol 17, Issue 1, 2015
Vol 16, Issue 4, 2014
Vol 16, Issue 3, 2014
Vol 16, Issue 2, 2014
Vol 16, Issue 1, 2014
Vol 15, Issue 4, 2013
Vol 15, Issue 3, 2013
Vol 15, Issue 2, 2013
Vol 15 Issue 1, 2013
Vol 14, Issue 4, 2012
Vol 14, Issue 3, 2012
Vol 14, Issue 2, 2012
Vol.14, Issue 1, 2012
Vol.13, Issue 4, 2011
Vol.13, Issue 3, 2011
Vol.13, Issue 2, 2011
Vol.13, Issue 1, 2011
Vol.12, Issue 4, 2010
Vol.12, Issue 3, 2010
Vol.12, Issue 2, 2010
Vol.12, Issue 1, 2010
Vol 11, Issue 4, 2009
Vol 11, Issue 3, 2009
Vol 11, Issue 2, 2009
Vol 11, Issue 1, 2009
Vol 10, Issue 4, 2008
Vol 10, Issue 3, 2008
Vol 10, Issue 3, 2008
Vol 10, Issue 2, 2008
Vol 10, Issue 1, 2008
Vol 9, Issue 4, 2007
Vol 9, Issue 3, 2007
Vol 9, Issue 2, 2007
Vol 9, Issue 1, 2007
Vol 8, Issue 4, 2006
Vol 8, Issue 3, 2006
Vol 08, Issue 2, 2006
Vol 08, Issue 1, 2006
Vol 7 Issue 4, 2005
Vol 07, Issue 3, 2005
Vol 07, Issue 2, 2005
Vol 6 Issue 4, 2004
Vol 6 Issue 3, 2004
Vol 6 Issue 2, 2004
Vol 6 Issue 1, 2004
Vol 5 Issue 3, 2003
Vol 5 Issue 2, 2003
Vol 04, Issue 4, 2002
Vol 04, Issue 1, 2002
Vol 3 Issue 1-2, 2001
Vol 1 Issue 1-2, 2000
Vol 1 Issue 3-4, 1999
Vol 1 Issue 1-2, 1999
Looking for Past Issues? Click here to get them!!