Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences Journal Papers

Issue: Vol, 25, Issue, 4, 2024

M.W.D. SANDAMALI, E.P.N. UDAYAKUMARA, C.H BADURALIYA, T.L. DAMMALAGE AND M.M.M. SHAFRAS
YOGITA NAIN1, NITIN CHAWLA2, PRIYANKA KUMARI MEENA AND DEEPENDRA SINGH SHEKHAWAT
KARAN VERMA, PRATIBHA, RAJJU PRIYA SONI, PRAVEEN KUMAR, DIMPLE CHAUHAN5 AND ANU ALPHONSA AUGUSTINE
B. RAJITH REDDY, B. EKAMBARAM, P. JAYA LAXMI, CH.HARIKRISHNA AND T.K. BHATTACHARYA
AKHILRAJ B.C. 1, POOJA A., RAGUL P.1, PARKAVI S., ISHA V., SRINIVASU P. AND VENKATESAN K.
CHONGTHAM SONIA, M.NORJIT SINGH, BLESSA SAILO, CHONGTHAM TANIA, A. ROMILA , CH. PREMABATI AND MENALSH LAISHRAM
TARANPREET KAUR, MONISHA RAWAT AND KHUSHBOO KATHAYAT
R. TIWARI1, R. SINGH, D.S. MEENA, N.K. JEPH, SANDEEP K. SHARMA AND B. RATHORE
Y. KAVYA, N. TRIMURTULU, A.VIJAYA GOPAL, P. MADHU VANI AND N.V.V.S.D. PRASAD
PATTA MOUNICA SAI, SANGEETA SHUKLA, JOHN DAVID, KOWLURI SUPRIYA AND NAKKA CHARAN KUMAR
TAPOSHI THAKURIA AND LUNA DUTTA BARUAH
RISHIKESH M., N. MANIKANDA BOOPATHI, P. MEENAKSHISUNDARAM, D. KEISAR LOURDUSAMY AND M. KANNAN
PUSHPDEEP KAUR GILL AND MAKARAND N. CHEREKAR
V.D. KADLAG, R.A. KARANDE, S. S. CHANDANSHIVE, S.V. YADAV,V. B. SHELAR, G.D. BANSODE, K.B.LANDAGE, S.H. SHINDE AND S. D. DEVIKAR
RAM KUMAR, RAJAT MISHRA, PADAM SINGH, DEEPAK KUMAR MISHRA, RAMESH PAL AND P.V. SINGH
RAJAPAKSHA R.W.P.M., VIVEHANANTHAN K. AND ATTANAYAKA D.P.S.T.G.
DONNY MERCYS BESSIE, WILSON L. TISERA, MUHAMAD AMIN, NINA JENY LAPINANGGA, VANIA R. T. TISERA AND WELMA PESULIMA
KOWLURI SUPRIYA, PUNEET ARORA JOHN DAVID AND NAKKA CHARAN KUMAR