Pollution Research Journal Papers

Issue: Vol 41, Issue 3, 2022

AMIT SHINDE1, SHRIKRISHNA BHAGAT1, CHANDAN DEOSTHALI1, BELA NABAR,MOTGHARE V.M., KOLLUR S.C., KAMBLE S. AND MANJU LALWANI PATHAK
UDARA S.P.R. ARACHCHIGE AND K.I. ACHINTHA WIJENAYAKE
RUSLAN WIROSOEDARMO, FAJRI ANUGROHO, RAFIKA AISHA DAMAYANTI,AND KIKI GUSTINASARI
JAZMIN PORRAS, JOHN ACEVEDO, OLGA BETANCUR AND NANCY ACELAS
SADIA NAZNEEN KAROBI, SAQUIB AHMAD KHAN, SHAIKH SAYED AHAMMEDAND KHONDOKAR AYAZ RABBANI
MOHAMED OSMAN ELAMIN, MARY ACHOL WILLIAM, HATIM RAHAMTALLA,ALI ALSHEHRI AND FOWZI ELAMIN
FARIS N.M. AL-HEMIDAWI, MAHA K.AL-MISHREY, HAMID T. AL-SAADAND ABBAS H. MOHAMMED
K.ALZBOON, M. SHAWAQFEH, M.S. SHAWAQFEH, B.Y. AMMARY1 AND F. ALMOMANI
MBAH, O.G., OKPALLA, J.O., OKOYE, P.O., OSUALA, O.J. AND ALAGBU, P.O
DIANA ARFIATI, KARINA FARKHA DINA, SHOFIYATUL LAILIYAH,RIZKY KUSMA PRATIWI AND ZAKIYYAH NUR INAYAH
AHMED KASSOUL AND TAIEB HADBI
VIJAY LAXMI, SUPRIYA SINGH, JAKIR HUSSAIN, IKBAL HUSAIN AND V.K. VADIYA
K. KEERTHANA, R. SWAMY AND P. SRILATHA
PRATYUSH KUMAR DAS, BIKASH KUMAR DAS, BIDYUT PRAVA DAS ANDPATITAPABAN DASH
ABHAY PUNIA, SHWETA MAHESHWARI, PRABHA AND NALINI SINGH CHAUHAN
SONIA RANI, JYOTI RANI, ANITA SINGH, NARESH KUMAR, SUDESH CHAUDHARY
RUTHVIZ KODALI, SAHITHI KODURU, JYOTI KAINTHOLA AND JAYAPRAKASH VEMURI
ASHIMA SRIVASTAVA, SANDEEP GUPTA, PRATIBHA SINGH, ASHA UPADYAY,NUPOOR SRIVASTAVA, PRATIBHA SINGH, V. SHARMA AND SHINEY SINGH
SWEETY MEHRA, GOVIND MAWARI, NARESH KUMAR, MRADUL KUMAR DAGA,M. MEGHACHANDRA SINGH, T.K. JOSHI, PRASHANT GARGAVA, MINAKSHIBHATTACHARJEE, V.K. SHUKLA, MANISH KUMAR JHA, MANASH PRATIM SARMAAND AMRAPALI KUNWAR